| Khách sạn Sunshine Suites | Khách sạn tại Hà Nội | Khách sạn ở phố Cổ Hà Nội | Khách sạn tại Hà Nội
Giới thiệu
Giới thiệu
KHÁCH SẠN SUNSHINE SUITES - SUNSHINE GROUP
Địa chỉ: 52 Mã Mây, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam - Điện thoại: (+844)39264920/21/22 - (+84) 935.115.222/Fax: (+844) 39262643 - Email: sales@sunshinesuites.com.vn
Khách sạn | Khách sạn tại Hà Nội | Khách sạn Hà Nội | Phố cổ Hà Nội | Phố cổ | Khách sạn 3 sao | Khách sạn Việt nam | Hotel | Hotel Hà Nội
| Khách sạn Sunshine Suites | Khách sạn tại Hà Nội | Khách sạn ở phố Cổ Hà Nội | Khách sạn tại Hà Nội